RECOVER®, to produkty z certyfikatem Cyclos HTP i wykrywalne przez detektory podczerwieni NIR, na bazie tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów pokonsumenckich.

Wszystkie produkty oznaczone marką Recover® posiadają certyfikat Cyclos HTP, co oznacza, że spełniają najwyższe wymagania w zakresie wykrywalności i recyklingu. Produkty Recover® bazują ponadto na materiałach pochodzących z odpadów pokonsumenckich i są wykrywalne jako PP, z którym są w pełni nadające się do recyklingu. Produkty Recover®, które trafiają do odpadów konsumenckich, mogą być przez nas w pełni ponownie wykorzystane po oddzieleniu przez firmy recyklingowe. 

 

RECOVER® is Cyclos HTP Certified.
informacji  >