Recykling

Sektor sadowniczy odnosi szczególne korzyści ze zdrowego środowiska. Dlatego nie tylko produkujemy nasze doniczki, tacki i opakowania w sposób odpowiedzialny, ale także odpowiedzialnie je przetwarzamy. Desch Plantpak uważa recykling za ważną i – w szczególności – wspólną odpowiedzialność.
Wspólnie z naszymi stałymi klientami stworzyliśmy efektywny system recyklingu tacek PS:
• Dostarczamy naszym klientom tacki PS.
• Po użyciu zbieramy brudne tacki.
• Następnie tacki są czyszczone i suszone.
• Rozdrabniamy i przetwarzamy materiały z tacek na granulki.
• Granulki te są następnie ponownie przetwarzane w wyniku wytłaczania folii.
• Materiał jest następnie gotowy do przekształcenia w nowe produkty poprzez formowanie próżniowe.
 
Wymagania wobec klienta
System zbierania i recyklingu Desch Plantpak działa tylko pod warunkiem, że nasi klienci współpracują.*
Aby tak się stało, muszą być spełnione następujące warunki zbierania:
• Tacki PS muszą być w jak największym stopniu wybite, oczyszczone i wysuszone.
• Tacki PS muszą być umieszone na paletach lub łączone w wiązki za pomocą folii rozciągliwej lub taśmy.
• Stos tacek nie może zawierać żadnych resztek doniczek ani innych twardych materiałów.
• Tacki, w miarę możliwości, nie mogą zawierać żadnych etykiet (kodów kreskowych) i/lub plastikowych naklejek z nazwami oraz substancji chemicznych i tym podobnych.
• Klient musi pomóc w załadunku stosu tacek.
• Zużyte tacki PS są odbierane na żądanie w zależności od ilości.
* Uwaga: obecnie dotyczy tylko klientów w Holandii.