Oczywiście, że wybieramy zrównoważony rozwój.
Dzisiejszy świat, a tym bardziej świat jutra, wymaga nowych metod produkcji i innowacyjnego recyklingu. Pod hasłem „Dbamy o Twoje rośliny i naszą planetę",
Desch Plantpak nieustannie rozszerza swoją ofertę produktów dla profesjonalnego sadownictwa o artykuły przyjazne dla środowiska. Dzięki markom D-Grade®, RECOVER® i D-Tect, firma Desch może teraz zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie ekologicznych doniczek i tacek.
Rethink Plastics. 
Rethink została uruchomiona w 2017 roku. Jest to wspólna inicjatywa przemysłu produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych w Holandii, gdzie sektor ten pozycjonuje się jako aktywny partner w holenderskiej gospodarce i społeczeństwie. Desch Plantpak jest członkiem organizacji Rethink i popiera znaczenie produkcji towarów w sposób zrównoważony i wydajny. Prawie wszystkie tworzywa sztuczne, których używamy do produkcji naszych doniczek i tacek są poddawane recyklingowi. Resztki tworzywa sztucznego powstające podczas produkcji są ponownie wprowadzane do procesu produkcyjnego jako surowiec.
Poprzez Rethink wspieramy odpowiedzialne wykorzystanie tworzywa sztucznego jako materiału na przyszłość, utrzymując ścisłą kontrolę nad jego użytecznością, bezpieczeństwem, trwałością, wykorzystaniem i ponownym użyciem oraz recyklingiem,
innowacyjnością oraz stworzeniem jasnej wizji tego, w jaki sposób sektor ten może przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 i przynieść korzyści w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Rethink, odwiedź stronę rethinkplastics.nl. 
rethinkplastics.nl.